Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 - 9
Číslo 4/2014
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 29.02.2024