Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
Číslo 7/2021
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 29.02.2024