Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre správu sociálnych sietí
29. jún 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre správu sociálnych sietí“

 

 Mestského úradu  v Nitre  s rámcovou náplňou práce:

 • zabezpečuje kreatívu pre sociálne siete a ďalšie komunikačné nástroje mesta Nitra
 • spravuje účty mesta Nitra na sociálnych sieťach (navrhovanie, tvorba, finalizácia a zverejňovanie obsahu pre Facebook a Instagram)
 • tvorí, implementuje a kontroluje marketingový proces v online prostredí, podieľa sa na tvorbe komunikačných kampaní mesta Nitra (komplexné kampane)
 • zabezpečuje propagáciu mesta Nitra v prostredí služieb ako YouTube, Google a ďalších podľa nariadenia vedúceho pracovníka
 • aktívne sa podieľa na tvorbe obsahu na vyššie uvedených online platformách a to na textovej, grafickej, zvukovej i obrazovej zložke (práca s multimédiami – úprava fotografií, audio / videoprodukcia pre rôzne social media formáty)
 • zabezpečuje platenú reklamu a propagáciu v online prostredí, najmä na vyššie uvedených platformách, zodpovedá za nastavovanie online kampaní
 • koordinuje komunikačné kampane
 • vyhľadáva, navrhuje a spracúva námety na tvorbu obsahu v online prostredí
 • podieľa sa na spracúvaní podnetov od občanov v online prostredí, odpovedá na komentáre a správy na sociálnych sieťach a ďalších online platformách

 

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1013,00               v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

minimálne stredoškolské vzdelanie

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • skúsenosť s tvorbou kreatívnych konceptov a obsahu pre komunikačné kampane, vrátane portfólia vlastných výstupov
 • skúsenosti so správou sociálnych sietí (Facebook, Instagram a ďalšie) – najmenej 2 roky
 • skúsenosti so správou účtov na YouTube a iných platformách výhodou
 • social media reporting
 • zmysel pre vizuálnu komunikáciu (vlastná tvorba)
 • skúsenosť s post-produkciou fotiek a videí výhodou
 • znalosť video editačných a grafických programov výhodou
 • dokonalá znalosť slovenského jazyka, angličtina aspoň na komunikatívnej úrovni

Požiadavky na osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • vysoká odolnosť voči stresu
 • schopnosť asertívne komunikovať
 • kultivovanosť a nekonfliktnosť
 • koncepčné a analytické myslenie
 • kreativita
 • spoľahlivosť, precíznosť
 • samostatnosť
 • ochota pracovať v tíme
 • občianska bezúhonnosť
 • proaktivita

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručia najneskôr v termíne do 16. 7. 2020   v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „OKaP – sociálne siete“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlú elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022