Triediť odpad sa oplatí
24. máj 2019
Ekologické zmýšľanie pri nakladaní s odpadmi prináša nielen dôležitú úsporu prírodných zdrojov, ale aj energetickú úsporu

Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou ENVI-PAK, ktorá spolufinancuje  triedený zber odpadu, prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2 .

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu.

Mesto Nitra ďakuje všetkým občanom, firmám aj organizáciám, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu odpadu.

Prečo triediť odpad?  

  • Úspora prírodných zdrojov: Ročne vyťažíme na planéte približne 70 miliárd ton surových materiálov. Významná časť sa dá zrecyklovať. Napríklad z 1,7 milióna ton komunálnych odpadov, ktoré končia na Slovensku v našich odpadových nádobách, sa dá zrecyklovať až 40 %. Pokiaľ budeme „recyklovať“ aj biologicky rozložiteľný odpad, čiže napr. kompostovať, tak je to až 90 %. V Európe kvôli nízkej miere recyklácie či kompostovania ročne „zahodíme“ približne 600 miliónov ton surovín.
  • Úspora energie od 97 % pri hliníku či 94 % pri plastoch, až po 26 % pri papieri.
  • Menej znečistenia, ochrana klímy: Pokiaľ odpad nezrecyklujeme, skončí na skládke alebo v spaľovni. Skládky a spaľovne odpadov negatívne vplývajú na životné prostredie, znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu, produkujú skleníkové plyny. Negatívne vplývajú aj na zdravie.

Príklady:

  • Na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme spíliť žiaden strom. Na výrobu nového skla zo starého nepotrebujeme žiaden kremičitý piesok. Na výrobu novej PET fľaše zo starej nepotrebujeme žiadnu ropu.
  • Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa (1 hektár = 100 m x 100 m).
  • Recyklovaním 1 kg odpadovej medi sa ušetrí 142 kg rudy a 80 % energie potrebnej pri výrobe.
  • Recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín.

Zdroj foto:

https://www.google.sk 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022