Odpady: čo by ste na ich zbere v Nitre zmenili?
15. máj 2020
Spúšťame veľký dotazník. Využite možnosť a vyjadrite sa

Spúšťame veľký dotazník. Využite možnosť a vyjadrite sa.

Mesto Nitra spúšťa dotazníkový prieskum názorov občanov na systém nakladania s odpadmi.

Vypracovaný bol pracovnou skupinou Odpady, ktorá vznikla pri Komisii Mestského zastupiteľstva pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. Skupinu tvoria odborníci na odpadové hospodárstvo.

Poslankyňa Jarmila Králová, ktorá iniciovala dotazník, aj vznik pracovnej skupiny o jeho účele a prínose hovorí: „V súčasnej dobe je problematika odpadov, predovšetkým separovania a kompostovania, či tzv. ZERO waste často diskutovaná téma medzi obyvateľmi i odborníkmi. Boli by sme radi, keby sa podiel vyseparovaného odpadu v Nitre zvýšil. Je pre nás veľmi dôležité vedieť, čo obyvatelia o tejto problematike vedia, čo očakávajú od mesta a či separujú, prípadne či plánujú odpad separovať.

Viceprimátor Miloslav Špoták z dlhodobého pohľadu dodáva, že „ide o prvý krok – poznať názory a potreby – následne chceme systém nakladania s odpadmi vylepšovať, predchádzať vzniku odpadov, obmedziť používanie jednorazových plastov, zhodnocovať kuchynský odpad a pod.“

Dotazník môžete vyplniť priamo TU

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022