Na konci školského roka boli ocenení výnimoční žiaci
30. jún 2017
V Obradnej sieni mesta Nitry sa minulú stredu  uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl ...

V Obradnej sieni mesta Nitry sa minulú stredu  uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl, centra voľného času (CVČ) a základnej umeleckej školy (ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Na slávnosti sa zúčastnili prednosta úradu Igor Kršiak, mestskí poslanci Miloslav Hatala a Miroslav Tvrdoň, vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Mária Orságová, riaditelia úspešných ZŠ, riaditeľky CVČ a ZUŠ J. Rosinského, ako i pedagógovia, ktorí sa nemalou mierou pričinili o úspechy svojich žiakov.

Na úvod slávnosti sa primátor Jozef Dvonč poďakoval žiakom za reprezentáciu Nitry a riaditeľom, učiteľom a rodičom za to, že vychovávajú takéto talenty, ktoré sa snažia vynikať a sú príkladom pre ostatných spolužiakov. Primátor spolu s prednostom mestského úradu Igorom Kršiakom odovzdali 36 žiakom a 6 kolektívom diplomy a knižné darčeky.

Primátor J. Dvonč okrem iného v príhovore uviedol, že mesto Nitra sa snaží vytvárať vhodné podmienky na to, aby školské budovy boli postupne rekonštruované. Zmienil sa i o tom, že z Integrovaného operačného programu budú postupne na školách zriadené laboratóriá a knižnice. „Poslanci i na tento rok schválili financie na opravy školských budov, to všetko s cieľom skvalitniť výučbu, dosahovať kvalitné výsledky a mať na školách výborné materiálno-technické vybavenie.

„V septembri budeme otvárať novú telocvičňu na ZŠ Tulipánova a verím, sa nám počas leta podarí na ZŠ Nábrežie mládeže zrealizovať tartanovú dráhu,“ uviedol primátor Jozef Dvonč. Na záver sa poďakoval  všetkým za celoročnú činnosť a zaželal im príjemné dovolenky a prázdniny. V kultúrnom programe účinkoval folklórny súbor Borinka, ktorý tohto roku oslavuje 30. výročie založenia. (SY)

Text k foto:

Na kolektívnej fotografii sú všetci ocenení žiaci a zástupcovia ocenených kolektívov.

Text k foto:

Ocenený bol aj Adam Madarás zo ZŠ kniežaťa Pribinu za 3. miesto v medzinárodnej súťaži Veľká cena Prahy v stolnom tenise. Foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022