Mesto Nitra – kandidát na Európske mesto športu 2018
21. jún 2017
Asociácia európskych miest športu pri Európskej Únii (ACES Europe) vyvíja úsilie o podporu športu medzi všetkými občanmi Európskej únie

Asociácia európskych miest športu pri Európskej Únii (ACES Europe) vyvíja úsilie o podporu športu medzi všetkými občanmi Európskej únie. Zámerom ACES Europe je tiež podporovať súkromné ??a verejné iniciatívy s cieľom zvýšiť podporu športu na miestnej úrovni, a to nielen z profesionálneho športového  hľadiska, ale aj ako priestor pre sociálnu súdržnosť a zlepšenie zdravia a kvality života občanov. ACES Europe každý rok udeľuje tituly Európske hlavné mesto športu. Nitra sa bude uchádzať o titul Európske mesto športu 2018. Titul môžu získať mestá s počtom obyvateľov od 25 000 do 499 999. Tento rok je Európskym mesto športu Banská Bystrica a v roku 2016 to boli Košice.

Snahou mesta bude prilákať k športu čo najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta každej vekovej kategórie. Mesto chce svojimi aktivitami prilákať aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali alebo sa športu venovali zriedka.

Projekt nie je založený na dotačnej schéme, a preto snahou mesta bude vytvoriť hlavne pozitívny vzťah k športu spoluprácou so športovými klubmi a verejnosťou pri príprave a organizovaní športových podujatí. Vytvorením systému propagácie športových klubov, športovísk a podujatí prostredníctvom webovej stránky alebo cez sociálne médiá  budú môcť občania ľahšie získať informácie o športe. Tieto môžu následne využiť k aktívnemu alebo pasívnemu športovaniu. Vytvorený systém sa bude využívať aj po roku 2018.

Proces kandidatúry začal v mesiaci marec, kedy bol na sekretariát ACES Europe zaslaný list deklarujúci snahu kandidovať na titul Európske mesto športu. V súčasnosti je v príprave tzv, „Bid File“. Dokument je potrebný pre hodnotiacu komisiu, ktorá navštívi mesto Nitra v mesiaci september. Následne bude vydané rozhodnutie, či mesto Nitra získa titul.

Mesto požiadalo o podporu viaceré inštitúcie. Do dnešného dňa boli mestu doručené podporné listy z Úradu vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenského olympijského výboru, Slovenského paraolympijského výboru, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Slovenského futbalového zväzu, Asociácie športu pre všetkých a Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Oslovené boli aj nitrianske športové kluby, so zástupcami ktorých sa vedenie mesta stretlo dňa 25.5.2017 na mestskom úrade. Na stretnutí bola predstavená kandidatúra mesta na titul a tiež vznesená požiadavka na spoluprácu pri kandidatúre a následne po zisku titulu, aj počas roka 2018. Športové kluby vyjadrili aktívnu podporu mestu.

V mesiaci máj sa uskutočnila súťaž na logo Európske mesto športu. Do súťaže sa zapojilo 5 subjektov, ktoré predložili viaceré grafické návrhy. Členovia hodnotiacej komisie vybrali návrh Tomáša Beloviča. Logo sa bude používať počas celej kandidatúry a v prípade zisku titulu, aj celý rok 2018.

Dňa 9.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie s nádejnými ambasádormi projektu.  Všetci oslovení prejavili záujem pomôcť a podporiť mesto v kandidatúre a k získaniu titulu Európske mesto športu. Ambasádormi projektu budú: Dušan Milo, Marek Kardoš, Ľubomír Moravčík, Tibor Hlavačka, Jozef Husárik, Lukáš Baláži a  Peter Varinský. Hlavnou úlohou ambasádorov bude šíriť myšlienku Európskeho mesta športu medzi verejnosťou, prilákať občanov k športovaniu, zúčastňovať sa športových podujatí, besied a prednášok.

 

Súbory na stiahnutie:

Logo – png  Ikona súboru png (16.7 KB)

Logo – pdf  Ikona súboru pdf (1.9 MB)

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022