Menej byrokracie, viac času pre klienta
5. november 2020
V Zariadení pre seniorov Zobor pribudli miniterminály, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám a sestrám

V Zariadení pre seniorov Zobor pribudli miniterminály, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám a sestrám.

 

Každá opatrovateľka a zdravotná sestra má pridelený svoj QR kód, ktorý je jej identifikátorom. Denné činnosti a obslužné činnosti sa zaznamenávajú automaticky, stačí priložiť terminál k jednotlivým QR kódom.

Sestra keď príde ku klientovi, načíta si svoj kód na miniterminál – čiže identifikuje najskôr seba, potom identifikuje klienta a zaznamená činnosti, ktoré klientovi poskytne (podá  liek, prevlečie posteľ, nakŕmi klienta). Každý zamestnanec, každý klient a každá pracovná činnosť má svoj QR kód.

Pred  ukončením služby sa všetky nahrané údaje dostanú cez sieťový kábel  do počítača, pričom sa jednotlivé pracovné úkony zapíšu nielen do denného výkazu zamestnanca, ale aj do jednotlivých osobných kariet klientov.

Ako fungoval tento systém v minulosti?

V minulosti si opatrovateľka po skončení pracovnej smeny sadla za počítač, musela naklikať všetky činnosti do počítača. Všetky úkony si musela zapisovať ručne, aby to na konci pracovnej zmeny nahodila do jednotlivých kariet klientov.

Na službe bol k dispozícii jeden počítač, pred odovzdaním služby museli niekedy stáť opatrovateľky v rade, aby sa im uvoľnil počítač a mohli by si nahrať svoj záznam z dennej činnosti, teraz stačí načítať údaje z miniterminálu a všetko sa automaticky uloží do počítača.

„Týmto krokom sme zefektívnili činnosť opatrovateliek  aj zdravotných sestier v našom zariadení a minimalizovali čas strávený pri počítači. Aj v práci opatrovateliek pribúda administratívna činnosť, počas osemhodinového pracovného času je táto byrokracia na úkor klienta, ktorý je našou prioritou,“ vysvetlila Naďa Šimová, vedúca Odboru  sociálnych služieb mesta.

„Momentálne je v tomto zariadení umiestnených 159 klientov. Začiatky boli náročné, každému klientovi sme museli nahrať do počítača všetky činnosti, ktoré vykonávajú opatrovateľky a zdravotné sestry, vytlačili sme QR kódy. Personál sa musel zaškoliť, aby vedel miniterminál používať a nerobil chyby pri postupnosti krokov“, povedala Iveta  Vörösová, referentka opatrovateľskej starostlivosti.

Aké sú výhody miniterminálu pre manažment zariadenia ?

„Miniterminály nám pomáhajú pri kontrole kvality poskytovaných služieb aj pracovného výkonu opatrovateliek a sestričiek. Vieme presne, koľkokrát bol klient skontrolovaný a presne o koľkej,  kedy mu bola podaná voda, kedy si vzal lieky, kedy bol polohovaný či prebalený.  Každá činnosť sa nasníma v reálnom čase, čo je dôležité pri kontrole starostlivosti o pacienta. Sestrička nemôže spätne nasnímať v popoludňajších hodinách, že od rána dostal klient 3x po sebe vodu. Záznam z tejto činnosti slúži pre interné účely, ale v prípade záujmu si rodinný príslušník klienta môže vyžiadať tieto záznamy“, povedala Libuša Mušáková, vedúca úseku sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov Zobor.

Koľko terminálov sa zakúpilo?

Zariadenie pre seniorov Zobor vlastní 13 miniterminálov v celkovej hodnote 2 420 €. Tento počet pokryje všetkých zamestnancov na jednej službe. Pred koncom služby si sestrička stiahne svoje dáta do počítača a odovzdá terminál ďalšej kolegynke.

 

Timea Galová

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022