Medzinárodný futbalový turnaj v juhokórejskom partnerskom meste Gyeongju !
10. september 2018
V dňoch 23. - 31.8.2018 sa uskutočnila návšteva partnerského mesta Gyeongju

V dňoch 23. – 31.8.2018 sa uskutočnila návšteva partnerského mesta Gyeongju (Južná Kórea) za účasti poslancov MZ Miloša Dovičoviča a Daniela Hechta ako aj mládežníckeho družstva FC Nitra

na 9. ročníku medzinárodného futbalového turnaja mladších žiakov GYEONGJU INTERNATIONAL TOURNAMENT 2018 v kategórii U13.

Pozvanie prijalo 25 tímov, medzi ktorými boli aj zástupcovia Južnej Ameriky, Austrálie, Európy a samozrejme Ázie.

V priebehu pracovnej cesty sa uskutočnili tri stretnutia s oficiálnymi predstaviteľmi partnerského mesta.

Prvé stretnutie bolo na pozvanie primátora Gyeongju. Okrem zástupcov Nitry sa ho zúčastnili aj predstavitelia ďalších partnerských miest Versailles (Francúzsko), Hue (Vietnam) a Nara (Japonsko). Na tomto stretnutí delegácia Nitry predniesla oficiálny príhovor v mene mesta Nitra ako aj ostatných partnerských miest. V rámci príhovoru bolo na základe poverenia pána primátora tlmočené primátorovi Gyeongju pozvanie na návštevu Nitry. Zároveň boli odovzdané dary mesta prítomným predstaviteľom Gyeongju.

Druhé stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie niekoľkých členov mestskej rady Gyeongju. Predmetom rokovania bola výmena informácií a skúseností z práce odborných komisií v oboch partnerských mestách. V rámci diskusie predseda komisie kultúry Gyeongju vyjadril záujem o informácie o kultúrnych podujatiach, ktoré v priebehu roka usporadúva mesto Nitra. Súčasne vyslovil záujem navštíviť Nitru v rámci niektorého z väčších kultúrnych podujatí.

Tretie pracovné stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie viceprimátora Gyeongju a malo skôr neformálny priateľský charakter.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022