Gymnastické pomôcky do telocviční ZŠ
10. apríl 2018
Nitra -Európske mesto športu 2018 skvalitňuje vybavenie telocviční všetkých svojich 14 základných školách

Nitra -Európske mesto športu 2018 skvalitňuje vybavenie telocviční všetkých svojich 14 základných školách. Vďaka modernému bezpečnému gymnastickému náradiu budú môcť rozvíjať pohybové zručnosti. Na zakúpenie debien, valcov, žineniek, gymnastických kobercov, nafukovacích dráh a odrazových plôch získalo mesto Nitra dar od bývalého predsedu vlády. Na slávnostnom odovzdávaní 27. marca v novej telocvični ZŠ Tulipánová sa zúčastnil prednosta mestského úradu Igor Kršiak, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová, prítomní boli riaditelia a učitelia telocviku zo všetkých 14 ZŠ.   

„Jedným z cieľov je aj skvalitňovanie hodín telesnej výchovy. Som presvedčený, že novým gymnastickým vybavením získajú žiaci šikovnosť a obratnosť  a všetko, čo potrebuje vedieť dobrý športovec,“ povedal primátor Jozef Dvonč.  Tieto gymnastické pomôcky sme získali ako dar z 99 000 eur poskytnutých od bývalého predsedu vlády. Štrnásť súprav ide do ZŠ, ďalších 26 súprav je určených pre MŠ a ďalších 10 000 eur bude určených na loptové vybavenie do školských telocviční.  Bude to na prospech detí a naplnenie ideí Európskeho mesta športu,“ povedal primátor Jozef Dvonč.

Ako prví mohli otestovať darček v podobe gymnastického vybavenia žiaci ZŠ Tulipánová pod vedením skúsenej gymnastickej trénerky M. Šiškovej. Gymnastické pomôcky sú navrhnuté profesionálnymi trénermi a spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky. Jednotlivé prvky sa dajú ľahko rozoberať a skladať. Gymnastika je základ všetkých športov a výborná príprava detí na vykonávanie športových aktivít v budúcnosti. Všetkým učiteľov telocviku boli ponúknuté aj odborné školenia s cieľom, aby tieto pomôcky využívali profesionálne a na 100 %. 

Slovenská gymnastická federácia (SGF) v spolupráci s mestom Nitra týmto priniesla do základných škôl nový pohľad na vyučovanie telesnej výchovy vrátane vybavenia telocviční atraktívnym a bezpečným gymnastickým náradím určeným pre základné školy. Cieľom projektu je zastaviť negatívny trend znižovania pohybovej zdatnosti detí, motivovať ich k športovaniu a zatraktívniť pre ne prostredie v telocvičniach. Žiaci sa tak môžu využívať moderné gymnastické náradie.  (SY)

K foto: Žiaci ZŠ Tulipánová vyskúšali gymnastické pomôcky pred očami prítomných riaditeľov ZŠ a učiteľov telocviku.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022