Získajte granty z Klubu darcov na verejnoprospešné aktivity
17. september 2020
Nitrianska komunitná nadácia vyzýva neziskové organizácie, občianske združenia, verejnoprospešné organizácie, ako aj neformálne skupiny občanov

Nitrianska komunitná nadácia vyzýva neziskové organizácie, občianske združenia, verejnoprospešné organizácie, ako aj neformálne skupiny občanov, aby v termíne do 16. októbra požiadali o dotáciu z Klubu darcov.

 

Tento grantový program každoročne vyhlasuje Nitrianska komunitná nadácia s cieľom  podporiť inovatívne, netradičné a verejnoprospešné aktivity v Nitre a blízkom okolí.

Grant môžu získať žiadatelia prostredníctvom projektov zameraných na oblasť kultúry, životného prostredia, vzdelávania, voľného času, športu, zdravia ako aj na sociálnu oblasť. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 1000 eur.

Úspešní žiadatelia môžu získané zdroje využiť na neziskové projekty, ktoré budú v lokalite Nitry slúžiť na prospech širokej komunite občanov. Pri prideľovaní dotačných finančných prostriedkov sa bude prihliadať na dlhodobý prínos projektov. O pridelení grantov rozhodujú členovia Klubu darcov.

Klub darcov je skupina aktívnych ľudí, ktorá v Nitre podporuje dobré nápady. Nitrianska komunitná nadácia zároveň vyzýva občanov, ak chcú zažiť dobrý pocit, aby vstúpili do Klubu darcov.

Viac informácií na http://www.klubdarcov.nkn.sk

 

Text: Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022