Problémy s dodávkami vody na Zobore už odstránili
13. august 2019
Západoslovenská vodárenská spoločnosť sa ospravedlňuje za nepríjemnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť sa ospravedlňuje za nepríjemnosti.

 

Voda na Zobore tečie už normálne. Vodári informovali, že poruchu na Jeleneckej ulici včera odstránili.

Dodávka vody počas poruchy na verejnom vodovode bola obmedzená na časti ulíc od Panskej po Metodovu a takisto na časti Kamennej ulice.

Porucha na vodovodnom potrubí vznikla 9. augusta, nahlásil ju obyvateľ o 17:07. Pracovníci vodární zabezpečili odstavenie vody, aby zabránili vzniku materiálnych škôd. Situáciu následne monitorovali až do odstránenia poruchy na verejnom vodovode, čo bolo 12. augusta o 11:20.

Prečo to tak dlho trvalo? K poruche prišlo mimo pracovný čas. Západoslovenská vodárenská spoločnosť – Odštepný závod Nitra nemohla podľa slov riaditeľky Margity Kršákovej pristúpiť k oprave vodovodu okamžite, pretože pred začatím výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v danom území ich správcami. Inžinierske siete správcovia mimo pracovnej doby nevytyčujú.

Prečo je dôležité riešiť nejaké siete? Ide predovšetkým o ochranu zdravia pracovníkov vodárenskej spoločnosti. Ak by sa napríklad roztrhlo nevytýčené elektrické vedenie, mohlo by to mať fatálne následky. Roztrhnutie inžinierskych sietí by tiež mohlo priniesť značné materiálne škody.

V čase odstávky vodovodu mali ľudia pitnú vodu z dvoch cisterien, umiestnili ich na križovatkách ulíc Martinská – Kamenná – Jelenecká a na Jeleneckej ulici – medzi Metodovou ulicou a zberným dvorom.

Podľa zákona vlastník verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré vznikli prerušením dodávky vody.

Niekoľko dní pred týmto incidentom nemali vodu ani v okolí ulíc Radová, Vansovej a Tolstého. Tieto prípady však spolu nesúvisia, ide o náhodu, že vodovodné potrubie na Zobore prasklo dvakrát – nešlo pritom ani o to isté potrubie.

Vodárne sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujú.

 

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022