Nitrianska kráľovská vínna cesta bilancovala
14. marec 2018
Počas víkendu  sa v Nitre uskutočnilo valné zhromaždenie členov Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, na ktorom sa zúčastnil a prítomných pozdravil aj primátor mesta Nitry

Počas víkendu  sa v Nitre uskutočnilo valné zhromaždenie členov Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, na ktorom sa zúčastnil a prítomných pozdravil aj primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a poslanci MZ Pavel Varga a Lívia Šumichrastová. Primátor Nitry Jozef Dvonč  ocenil činnosť členov organizácie, ktorá je aktívna či už v meste (organizovanie podujatia Podzoborské vinobranie) ale aj aktivitami v kraji i na Slovensku. Prezentovaná bola správa o činnosti a hospodárení za minulý rok i návrh rozpočtu a plánu činností na prebiehajúci rok. V kultúrnom programe vystúpila FS  Matiačiar – Senior Predseda Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty Pavel Mada, okrem iného, poďakoval za finančnú podporu nielen mestu Nitra, ale aj Nitrianskemu samosprávnemu kraju s tým, že „nitrianski vinári“ budú aktívni i naďalej.  (J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022