Name and lastname Department Description Door
number
Telephone
Mgr. Dana Áčová Odbor sociálnych služieb – Útulok pre jednotlivcov s deťmi sociálna pracovníčka 037/7720 807
dana.acova@nitra.sk
Yveta Adamčíková Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre platobný styk 317 037/6502 267
adamcikova@msunitra.sk
Ing. Vladimíra Ambrusová Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre sumarizáciu účtovania mesta 308 037/6502 261
ambrusova@msunitra.sk
Monika Antonuccio Kancelária prednostu referentka generalista 618 037/6502 253
antonuccio@msunitra.sk
PhDr. Martina Bachnová Kancelária primátora referentka – špecialistka pre projektové riadenie 408 037/6502 143
bachnova@msunitra.sk
Mgr. Terézia Bačová Odbor sociálnych služieb – útulok, Štúrova ul. sociálna pracovníčka 037/7410 729
terezia.bacova@nitra.sk
Katarína Bakaiová Odbor služieb úradu referentka 602 037/6502 189
bakaiová@msunitra.sk
Jana Bakošová Kancelária prednostu referentka pre odmeňovanie 618 037/6502 253
bakosova@msunitra.sk
JUDr. Veronika Baková Odbor majetku referentka právnička 325 037/6502 203
bakova@msunitra.sk
Bc. Natália Balcová Odbor sociálnych služieb – KC OD sociálna pracovníčka 0910 873 591 natalia.balcova@nitra.sk
Mgr. Vladimír Ballay Odbor projektového a strategického riadenia vedúci odboru projektového a strategického riadenia 511 037/6502 147
ballay@msunitra.sk
Ing. Gabriela Ballayová Odbor stavebného poriadku referentka pre agendu bývania 508 037/6502 395
ballayova@msunitra.sk
Ing. Milan Bartoš Odbor investičnej výstavby a rozvoja referent pre prípravu stavieb 533 037/6502 228
bartos@msunitra.sk
Mgr. Katarína Bedešová Stredisko mestských služieb referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce 037/6550 346
bedesova@nitra.sk
Zuzana Bédiová Stredisko mestských služieb referentka pre spisovú agendu 037/6550 346
bediova@msunitra.sk
Ing. Marta Belicová Odbor ekonomiky a rozpočtu odborná referentka pre rozpočet a finančný manažment 308 037/6502 148
belicova@msunitra.sk
Zuzana Beneová Odbor služieb úradu referentka 600 037/6502 189
Ing. Kristína Benková Odbor stavebného poriadku referentka pre agendu bývania 508 037/6502 225
benkova@msunitra.sk
Mgr. Lívia Beňová Odbor sociálnych služieb referentka pre komunitné plánovanie 110 037/6502 288
benova@msunitra.sk
Ing. Silvia Bieliková Odbor investičnej výstavby a rozvoja referentka pre ekonomiku 525 037/ 6502 226
bielikova@msunitra.sk

Created: 27. 6. 2022