Žiaci po prázdninách opäť nastúpili do škôl
2. september 2020
V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry je zatiaľ zapísaných 774 prvákov

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry je zatiaľ zapísaných  774 prvákov. Celkovo nastúpilo 2. septembra do škôl viac ako 6-tisíc žiakov.   

Školský rok 2020/2021 ale bude kvôli pandémii určite iný ako tie predchádzajúce. Na školách sa musí dodržiavať tzv. princíp „ROR“ – rúško, odstup, ruky. A to aj preto, že koronavírus neustáva, práve naopak, počty infikovaných majú dennodenne stúpajúcu tendenciu. Učitelia, žiaci, aj rodičia detí sa preto musia vo vzdelávacom procese pripraviť na rôzne obmedzenia.

Školy postupujú podľa vlastných plánov obmedzení, ktoré sa ale riadia manuálom opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Musia tiež zabezpečiť, aby bola pri vstupe do vzdelávacej ustanovizne dostupná dezinfekcia rúk. „Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sú rúška v interiéri povinné, pre žiakov prvého stupňa sú odporúčané,“ dodáva ministerstvo školstva v tlačovej správe. 

Ministerstvo pripravilo aj základné prevádzkové podmienky, ktoré budú počas pandémie platné od materských až po vysoké školy. Sú v nej určené tri fázy. Zelená fáza je bez infikovaných žiakov a učiteľov, oranžová zachytáva moment, s podozrením na COVID -19 a červená zahŕňa zoznam opatrení v prípade potvrdených prípadov.  

A aké novinky čakajú na žiakov? Vo viacerých mestských základných a materských školách sa zrealizovali drobné investičné akcie, ktoré zlepšia komfort nielen žiakov, ale aj učiteľov a učiteliek. Väčšie investície boli dokončené napríklad v ZUŠ J. Rosinského, MŠ Dobšinského, MŠ Topoľová, ale aj v MŠ Na Hôrke.                                     

 

Andrej Jančovič

ilustračné foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022