Základná škola Škultétyho má 30 rokov
24. apríl 2018
Základná škola Škultétyho si pripomenula 30. výročie od jej založenia

Základná škola Škultétyho si pripomenula 30. výročie od jej založenia. Okrúhle jubileum tejto vzdelávacej ustanovizne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry si pripomenuli zástupcovia vedenia mesta, školy i rodičov v Dome Matice slovenskej slávnostným galaprogramom žiakov. Všetci vystupujúci,  žiaci a žiačky –  aj pedagógovia, ktorí spoločne vystúpenie pripravili, viackrát roztlieskali a rozosmiali nielen rodičov, ale aj súčasných a bývalých zamestnancov školy.     

Škole prišiel zablahoželať aj primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý poďakoval za pozvanie – a aj na základe dlhoročných úspechov žiakov i kvalitného a inovatívneho vzdelávacieho procesu – udelil škole ďakovný list. 

Riaditeľka školy  Henrieta Martincová poďakovala mestu  a primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi za investičné akcie, ktoré skrášlili vzhľad i funkčnosť budovy, s tým, že rekonštrukčné práce na škole momentálne pokračujú opravou sociálnych zariadení.

Čo sa týka aktivít školy, tá sa zapája do rôznych projektov, či už je to  Zelená škola,  Erasmus +, elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, malí remeselníci a mnohé iné.  Pozoruhodné sú aj úspechy žiakov na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, ktoré sú prísľubom, že klokočinská základná škola sa bude naďalej rozvíjať a napredovať. Na podujatí sa zúčastnili i poslanec MZ Miloš Dovičovič, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová a ďalší hostia.

Foto: Ďakovný list prevzala od primátora Nitry Jozefa Dvonča riaditeľka školy Hentrieta Martincová.

(J) 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022