Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12
Číslo 8/2004
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.1970