Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Číslo 3/2021
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 22.06.2022