Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2016 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla v znení dodatkov č. 1 a č. 2
Číslo 3/2016
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 06.10.2018