Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry v znení dodatku č. 1
Číslo 22/2009
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 30.09.2011