Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 – 8
Číslo 14/2014
Stav návrh
Schválené/Účinné ---