Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov  č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Číslo 8/2019
Stav návrh
Schválené/Účinné ---