Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1
Číslo 3/2021
Stav návrh
Schválené/Účinné ---
Poznámka


Možnosť pripomienkovania do 02.02.2024 na email: petrik@msunitra.sk