Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 - 9
Číslo 4/2014
Stav Na pripomienkovanie
Schválené/Účinné ---
Poznámka


Možnosť pripomienkovania do 18.02.2024 do 12:00, na email: golska@msunitra.sk