Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
Číslo 7/2021
Stav Na pripomienkovanie
Schválené/Účinné ---
Poznámka


Možnosť pripomienkovania do 23.02.2024 do 12:00, na email: macievicova@msunitra.sk