Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10
Číslo 15/2007
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 25.05.2023