Voľné pracovné miesto na pozíciu - Referent pre rozsiahle stavby
2. júl 2018

Miesto výkonu  práce:  Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný  úväzok

Termín nástupu :  ihneď –  dohodou

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Minimálne mzdové ohodnotenie  – 907,00  Eur +  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania  zamestnancov Mesta Nitry a platnou Kolektívnou zmluvou

Informácie o pracovnom mieste

 • Zisťuje, či sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia.
 • Vyzýva na zjednanie nápravy, ak zistí na stavbe závadu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.
 • Vykonáva ďalšie konania podľa ustanovení Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich právnych predpisov (územné, stavebné, kolaudačné konania, konania o odstránení a dodatočnom povolení stavieb) podľa pokynov nadriadených.
 • Komplexne zabezpečuje rozborovú, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť, vykonáva prípravu podkladov na rozhodovaciu a povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií, vo vymedzenej oblasti stavebného poriadku.
 • Samostatne koná a pripravuje rozhodnutia v oblasti územného konania – vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia ( § 32 až § 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavebný zákon) – pripravuje podklady na rozhodovanie, vykonáva ústne pojednávania, zabezpečuje podklady rozhodnutia, zisťuje skutkový stav veci,  a pripravuje územné rozhodnutia . 
 • Vedie stavebné konania a pripravuje stavebné povolenia na stavby a ich zmeny ( § 54 až § 70 stavebného zákona ), okrem činností, spadajúcich pod § 57 stavebného zákona ( t.j. mimo prijímania ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác )

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • odborný rast
 • stabilné a dlhodobé zamestnanie
 • možnosť ďalšieho vzdelávania a profesného rastu
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

  

Informácie o osobnom pohovore:

Vašu žiadosť a  životopis si dôkladne preštudujeme a starostlivo zvážime všetky uvedené skutočnosti v súvislosti s požiadavkami na danú pozíciu.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pracovnej pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebného alebo architektonického smeru

Pracovná pozícia je vhodná pre absolventa VŠ daného smeru.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • trestná bezúhonnosť
 • záujem a ochota pracovať v oblasti stavebné odboru
 • samostatnosť a komunikatívnosť

Adresa spoločnosti:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Kontaktná osoba: Ing. Mária Jančovičová   – Tel: 037/6502329

 1.     Katarína Koprdová   – Tel.: 037/6502244  E-mail:   koprdova@msunitra.sk

Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022