Voľné pracovné miesta: referent na odbore investičnej výstavby a rozvoja, referent pre rozsiahle stavby
29. jún 2017

Mesto Nitra  hľadá zamestnancov na pracovné  pozície:

  • referenta na odbor investičnej výstavby a rozvoja

 požiadavka  na vzdelanie:    

  • minimálne stredoškolské vzdelanie stavebného smeru

a

  • referenta pre rozsiahle stavby na odbor stavebného poriadku 

požiadavka na vzdelanie:      

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebného alebo     architektonického smeru

 

Zoznam  požadovaných dokladov  :   žiadosť, profesijný životopis, overená kópia dokladu      o vzdelaní, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov             pre Mesto Nitra .

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „referent na odbor investičnej výstavby a rozvoja“ označia zalepenú obálku „Osobný pohovor OIVaR“ a uchádzači na funkciu „referent pre rozsiahle stavby“ označia zalepenú obálku „Osobný pohovor OSP “  a zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr  dňa  31.7.2017   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022