Upozornenie na nevyhovujúcu kvalitu vody z prameňov mesta Nitra
29. máj 2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal rozbor vôd zo zoborských prameňov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal rozbor vôd zo zoborských  prameňov.

 

Laboratórnymi testami bolo zistené, že vzorky vody odobraté z prameňa Šindolka a prameňa na Pivoňkovej ulici v stanovených ukazovateľoch nevyhovujú požiadavkám vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody.

Vzorka vody odobratá z prameňa na Pivoňkovej ulici nevyhovuje pre prekročenie limitu v mikrobiologických ukazovateľoch koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Vzorka vody odobratá z prameňa Šindolka nevyhovuje pre prekročenie limitu v mikrobiologickom ukazovateli koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli arzén.

 

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022