Štyri desiatky rokov vzdelávania detí v MŠ Za humnami
20. marec 2019
Štyridsať rokov je dostatočne dlhý časový priestor pre život človeka, a to platí aj v prípade predškolského zariadenia, akým je MŠ Za humanmi v Nitre

 

Pedagógovia, ďalší zamestnanci, rodičia a deti navštevujúce nitriansku Materskú školu na Ulici Za humnami si 13. marca pripomenuli štyridsiate výročie existencie.  Materská škola je v súčasnosti štvortriedna. Medzi rodičmi je toto predškolské zariadenie obľúbené aj vďaka svojmu zameraniu.

Materská škola Za Humnami vznikla 13. marca 1979 ako spoločné zariadenie MŠ s detskými jasľami – jasličky tvorili tri triedy a ďalšie tri triedy navštevovali deti staršie ako trojročné. Prvou riaditeľkou tohto predškolského zariadenia bola Katarína Blašková, po nej v roku 1991 túto funkciu prevzala Mária Bordášová. V tom čase sa materská škola skladala celkom z piatich 5 tried spoločného zariadenia. V roku 1993 zrušili detské jasle a materská škola až dodnes pozostáva zo štyroch tried.

„Materská škola sa v minulosti zapojila do projektu Zdravá škola so zameraním na výtvarnú a estetickú výchovu, v ktorom sa angažuje doposiaľ. Ako prvá sa začala venovať rozvíjaniu informačno-komunikačnej kompetencií detí prostredníctvom zriadenia počítačovej triedy. Pred siedmimi rokmi (v roku 2013) prešla budova MŠ kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení a fasády.

Od roku 2014 sa zamenilo vedenie a riaditeľkou sa stala PhDr. Renáta Klemanová, týmto  sa zmenila aj profilácia materskej školy, zameraná na rozvíjanie prírodovednej a predčitateľskej gramotnosti detí.

„Od tohto roku sme zaviedli interný projekt „Záhumníček skúma báda“ so zameraním na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí. Do projektu sú zapojené všetky materské školy z Chrenovej a jeho náplňou je oboznamovanie detí s magnetizmom, elasticitou, plávajúcimi predmetmi, statickou elektrinou a pod. V súčasnosti má materská škola 19 zamestnancov a 94 detí,“ prezradila súčasná riaditeľka MŠ Renáta Klemanová. (SY),

FOTO:  archív MŠ


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022