Schvália financie na školy a školské zariadenia v Nitre
24. január 2019
Vo štvrtok, 31. januára od 8.00 h sa v zasadačke Mestského úradu v Nitre, uskutoční tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok, 31. januára od 8.00 h sa v zasadačke Mestského úradu v Nitre, uskutoční tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Program zasadnutia začne voľbou pracovných komisií, pokračovať bude správou o činnosti hlavného kontrolóra. Zastupiteľstvo bude informované aj o stave vybavenosti petícií a sťažností v roku 2018.

Ďalším zaujímavým bodom bude schválenie návrhu občanov a odborníkov do výborov mestských častí a komisií, ktorých odporučila mestská rada. O prácu vo výboroch a komisiách bol mimoriadny záujem, evidovaných bolo takmer päťsto občianskych návrhov.

Dôležitým bodom zasadnutia bude aj schválenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre žiakov nitrianskych základných umeleckých, materských a jazykových škôl aj školských zariadení.

Piatym dodatkom bude aktualizovaný VZN Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách. Program zasadnutia bude pokračovať pridelením mestských dotácií, ktoré podporia rozvoj cestovného ruchu v Nitre v r. 2019. Na schválenie je pripravená aj aktualizácia Štatútu mesta Nitry.  

(Ja)

Kompletný program zasadnutia – aj s materiálmi – je dostupný na mestskom webe:   

https://nitra.sk/zobraz/obsah/30890

  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022