Pripravia pasportizáciu detských ihrísk
4. apríl 2019
Mesto spracuje komplexnú informatívnu správu aktuálneho stavu detských ihrísk a hracích prvkov, ktoré má v správe

Nitra, 4. apríl 2019

Mesto spracuje komplexnú informatívnu správu aktuálneho stavu detských ihrísk a hracích prvkov, ktoré má v  správe.

„ Aj keď kompletná pasportizácia ihrísk bude sfinalizovaná až  koncom apríla, s niektorými, priebežnými opravami sa už začalo, “ konštatovalo Stredisko mestských služieb.

Pasportizáciou prejdú všetky  šmýkačky, hojdačky, preliezačky, ale aj mobiliár – lavičky a odpadkové koše. „Riešiť sa budú v prvom rade havarijné stavy, ale aj opravy na ihriskách, ktoré sú najviac využívané,“ informovala poslankyňa a predsedníčka  Komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti Ing. Jarmila Králová, PhD.  

Najviac detských ihrísk (okolo stovky) je  na  Klokočine a Chrenovej, v Starom meste je viac ako 70,  v ďalších mestských častiach majú menej početné zastúpenie.  Skontrolovaných bude aj 27 detských ihrísk a hracích prvkov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

K problematike sa vyjadrila aj poslankyňa MZ a členka mestskej rady PhDr. Anna Šmehilová,PhD.: „Detské ihriská po zime by mali byť v Nitre čo najskôr funkčné a najmä bezpečné. To musí byť v tejto dobe jednou z priorít mesta. Preto som vďačná za aktívnu komunikáciu s rodičmi, ktorých stav nitrianskych ihrísk trápi a posielajú svoje podnety na ich vyriešenie.“

Aj preto komisia počíta pri zisťovaní chýb so spoluprácou s výbormi mestských častí ale aj verejnosťou. Chyby  môžete nahlasovať predsedníčke  komisie – Ing. Jarmile Královej, PhD. mail: jarmila.kralova@nitra.sk alebo  sekretárovi komisie – Mgr. Martinovi Pavelkovi  na t. č. 037/65 02 236, mail –  pavelka@msunitra.sk

 

Text a foto: (AJ)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022