Primátor ocenil žiakov za reprezentáciu
28. jún 2018
V Obradnej sieni mesta Nitry sa 26. júna uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl

V Obradnej sieni mesta Nitry sa 26. júna uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl, Centra voľného času Domino, CVČ Domino a Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, ktoré sú v v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Žiakov ocenil primátor Nitry Jozef Dvonč za úspešnú reprezentáciu Nitry v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v školskom roku 2017/2018.

Na slávnosti sa zúčastnili mestskí poslanci Miloslav Hatala a Miroslav Tvrdoň, vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Mária Orságová, riaditeľky úspešných ZŠ, riaditeľka CVČ Domino Viktória Mankovecká a riaditeľka ZUŠ J. Rosinského Anna Fintová, ako i pedagógovia a rodičia, ktorí sa nemalou mierou pričinili o úspechy svojich žiakov.

Na úvod slávnosti sa primátor Jozef Dvonč poďakoval žiakom za reprezentáciu Nitry, učiteľom za prípravu a spolu s vedúcou odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Máriou Orságovou odovzdali žiakom diplomy a knižné darčeky.

Ocenených bolo 29 jednotlivcov a 12 kolektívov, ktoré v tomto šk. roku reprezentovali školu a mesto v celoslovenských a medzinárodných vedomostných, športových, tanečných, speváckych a recitačných súťažiach. V kultúrnom programe účinkovala Borinka.

Text a foto: (SY)

 

Text k foto: Ocenení žiaci sa fotili s primátorom Jozefom Dvončom.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022