Primátor na rokovaní K8 v Banskej Bystrici
30. november 2017
Primátor Nitry Jozef Dvonč sa v Banskej Bystrici zúčastnil na rokovaní združenia K8

Primátor Nitry Jozef Dvonč sa v Banskej Bystrici zúčastnil na rokovaní združenia K8, ktorého členmi sú primátori krajských miest a primátor hlavného mesta Bratislavy. Dôležitým bodom rokovania bolo, aj z pohľadu samospráv, financovanie územnej samosprávy a diskusia k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018. Primátori tiež prerokovali tematiku eurofondov a ich čerpanie, nakoľko viaceré krajské mestá boli úspešné pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V Nitre budú z IROP-u zrealizované investície v rámci doplnenia siete cyklotrás, zelene a dopravy – v ktorej mesto plánuje vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra. Témou dvojdňového rokovania v meste pod Urpínom bola aj novela zákona o obecnom zriadení a novela zákona o sociálnych službách. Ďalšie rokovanie bude K8 bude v Prešove. (J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022