Prihláška do Výborov mestských častí mesta Nitra
10. december 2018
Mesto Nitra pod záštitou viceprimátorky Michaely Hefkovej vyzýva obyvateľov mesta na prihlásenie sa do VMČ mesta Nitra.

Výzva na prihlásenie sa obyvateľov do Výborov mestských častí mesta Nitra

 

Prihlásiť sa môžete do:

 • VMČ 1 Dolné a Horné Krškany
 • VMČ 2 Staré Mesto
 • VMČ 3 Čermáň
 • VMČ 4 Klokočina
 • VMČ 5 Diely, P.Háje, Kynek, Mlynárce
 • VMČ 6 Zobor, Dražovce
 • VMČ 7 Chrenová, Janíkovce

 

K vyplnenému formuláru alebo prihláške doložte:

 • dôvody, prečo Vás oslovuje práca vo výbore mestskej časti
 • vaše návrhy, ako by sa mala daná mestská časť rozvíjať a s vašimi očakávaniami od práce v danom výbore
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 

 Kritériá pre členstvo vo výbore mestských častí:

 • aktívna a prínosná činnosť v danej mestskej časti
 • trvalý pobyt v meste Nitra, s prioritou v danej mestskej časti
 • komunikatívnosť a iniciatívnosť pri riešení problémov občanov mestskej časti
 • bezúhonnosť

 

Každý výbor vyhodnotí obdržané žiadosti a návrh na zaradenie vybraných členov výboru z radov občanov predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Nitra, s predpokladaným termínom dňa 31.01.2019.

 

Požadované informácie zašlite do pondelka, 07.01.2019, 12:00

  alebo

 

Súbory na stiahnutie:

Odmeňovanie členov a sekretárov komisií a VMČ  Ikona súboru pdf (42.1 KB)

MAIL:

Vyplnenú a naskenovanú žiadosť posielajte na: kancelaria.primatora@msunitra.sk

 

POŠTOVÁ ADRESA:

Kancelária primátora

Mestský úrad Nitra

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

 

Prípadné otázky prijímame na adrese kancelaria.primatora@msunitra.sk alebo na telefónnom čísle 037/6502112 a 037/6502122.

 

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022