Nitrianska letná univerzita má ďalších absolventov
25. júl 2018
Nitrianska letná univerzita 2018  bola  tento rok otvorená 2. júla slávnostnou imatrikuláciou na UKF v Nitre

Nitrianska letná univerzita 2018  bola  tento rok otvorená 2. júla slávnostnou imatrikuláciou na UKF v Nitre a ukončená  udelením certifikátov s titulom Academicus Nitriensis Jr., ktoré  prebralo 68 žiakov a žiačok v Aule SPU Nitra 13. júla.  Žiaci aj žiačky pred udelením titulov prisľúbili, že  budú využívať nové poznatky získané počas štúdia a tiež šíriť dobré meno oboch nitrianskych univerzít.

Na slávnostnom udelení titulov sa tiež zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč,  prorektor SPU v Nitre Milan Šimko, ktorý slávnostný ceremoniál udeľovania titulov viedol, prorektorka UKF v Nitre Jana Duchovičová, prorektor SPU Tomáš Tóth a pedagógovia pracovísk, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jednotlivých vzdelávacích aktivít.

Deti vo veku od 8 do 11 rokov hravou  a zaujímavou formou aj tento rok spoznali akademické prostredie oboch vzdelávacích ustanovizní – a tiež –  pestrú ponuku ich študijných odborov. Žiaci boli rozdelení do tematických skupín podľa toho, aké  oblasti ich najviac zaujímajú. Všetci žiaci potvrdili, že Nitrianska letná univerzita bola príjemným spestrením ich prázdnin a tešia na ďalšie pokračovanie v roku 2019.    

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022