Nitra sa chce stať Európskym hlavným mestom kultúry
13. máj 2020
Titul prináša mestám okrem prestíže mnoho pozitív. Zrekonštruujú sa kultúrne priestory, podporí sa cestovný ruch a prebudí sa záujem o kultúru u mladých

Titul prináša mestám okrem prestíže mnoho pozitív. Zrekonštruujú sa kultúrne priestory, podporí sa cestovný ruch, vytvoria sa podujatia pre rôzne skupiny obyvateľov a prebudí sa záujem o kultúru u mladých.

Mestskí poslanci odsúhlasili kandidatúru mesta Nitra na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a schválili finančné prostriedky vo výške 50-tisíc eur na prípravu prvého kola.

Nitra tým urobila prvý krok na ceste k získaniu titulu, ktorý priťahuje pozornosť celej európskej kultúrnej komunity.

„Vďaka projektu EHMK má Nitra obrovskú príležitosť ukázať sa na kultúrnej mape Európy, kde právom patríme. Vychádzajme zo slávy a histórie nášho mesta a pozerajme sa do budúcna, reflektujme na zmeny, ktoré sa za posledné roky udiali okolo nás. Vytvorme projekt, ktorý bude vychádzať z našich reálií, bude nadčasový a bude z neho ťažiť nielen naša, ale aj ďalšie generácie. Nitra a jej obyvatelia si to zaslúžia. Pred nami sa nachádza bod zlomu kultúry a kultúrnosti nášho mesta. Bude to náročná a neľahká práca, ale my to zvládneme. Zmena v kultúre a kultúrnej infraštruktúre je totiž nevyhnutá,“ povedal primátor Marek Hattas.

 

Titul v Košiciach prebudil záujem ľudí o kultúru

Zo slovenských miest sa doteraz podarilo tento titul získať iba Košiciam. Bolo to pred siedmimi rokmi.

Košice z projektu výrazne profitovali. Z mesta sa po roku 2013 stala skutočná metropola východu. Košice vďaka projektu zrekonštruovali značnú časť svojej kultúrnej infraštruktúry, výrazne sa zvýšil cestovný ruch v regióne, no čo je najdôležitejšie – zmenil sa vzťah obyvateľov ku kultúre. Projekt navyše umožnil zapojenie nižších príjmových skupín do kultúrnych akcií, predovšetkým nezamestnaných a seniorov.

Košičania tiež ocenili, že projekt bol orientovaný na dlhodobejší kultúrny rozvoj mesta a nešlo iba o kultúrny festival na zabavenie sa. V meste od získania titulu pozorujú neutíchajúci záujem o kultúru. Obľúbeným žánrom sa stalo umenie na otvorenom verejnom priestranstve.ň

 

Prípravy na projekt hlavného mesta kultúry začali

Mesto Nitra už v snahe získať titul EHMK podniklo viacero krokov. Už vyše mesiaca na projekte pracuje vyše 40 ľudí z nezávislej kultúrnej scény, zriaďovanej kultúry, odboru kultúry na nitrianskej radnici aj z Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

„Hneď po vyhlásení výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Európske hlavné mesto kultúry 2026 Ministerstvom kultúry SR zareagovalo mesto Nitra prípravou plánu projektu a participatívnym stretnutím aktérov z kultúry a kreatívneho priemyslu v meste, ktorého cieľom bolo zmapovať ich potreby a potenciál mesta v oblasti kultúry. Mesto chce nastaviť novú Stratégiu rozvoja kultúry a kultúrneho cestovného ruchu na roky 2020 – 2030, v ktorej definuje priority a ciele v tejto oblasti a konkrétne kroky na ich dosiahnutie. Nová Stratégia má byť moderný dokument, ktorý si bez problémov prečítajú všetci obyvatelia Nitry a ktorý jasne pomenuje kľúčové kultúrne akcie mesta, ciele ďalšieho rozvoja a finančné mechanizmy na podporu kultúry v meste,“ povedala Irena Lehocká, koordinátorka pre prípravu kultúrnych centier.

V nasledujúcich dňoch samospráva vytvorí v súvislosti s EHMK úzky tím odborníkov či vytvorí vizuálnu identitu projektu.

 

Dvojičky

Nitra má šancu zabojovať o titul EHMK SR 2026 rovnako ako fínske mestá, z ktorých sa jedno stane tiež Európskym hlavným mestom kultúry 2026 a bude „dvojičkou“ s jedným slovenským mestom.

Podľa Lehockej nejde len o medzinárodnú prestíž, ale aj o pozitívne efekty na všetky oblasti života v meste, hlavne na cestovný ruch, kultúru a podnikateľské prostredie. „Nezanedbateľné je aj vybudovanie a rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry v meste, ako napríklad možnosť rekonštruovať kino Lipa na Chrenovej, mestskú tržnicu, mestský dom na pešej zóne a ďalšie verejné priestory, ktoré v súčasnosti chátrajú a potrebujú opravu či navrátenie života a funkčnosti,“ zdôraznila Irena Lehocká.

Mesto Nitra preto spustilo dotazník mapujúci názory obyvateľov na kultúrny život v Nitre, ktorý je možné vyplniť do 15. mája 2020. Nájdete ho na titulnej web stránke mesta Nitra (nitra.sk). Dotazník zisťuje spokojnosť obyvateľov s kultúrou v meste, kultúrnymi podujatiami a zároveň ich kultúrne potreby a očakávania. Mesto pripravuje mapovanie aktérov kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre, pretože na analýzu súčasného stavu sú potrebné kvalitné a aktuálne dáta.

Projekt Nitra 2026 bude príbehom mesta a ľudí, ktorí v ňom žili a žijú s presahom na európsky kontext. Nie príbehom vymysleným, ale reálnym, ktorý odzrkadľuje silné momenty aj problémy v meste a rozpráva príbeh budúcej kultúrnej Nitry v roku 2026.

 

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry

 

 

 

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022