Možnosti získania pôžičky pre fyzické osoby
21. január 2019
Fyzické osoby môžu získať pôžičku na výstavbu rodinného domu, alebo kúpu bytu pokiaľ spĺňajú nasledovné podmienky

ŠFRB – Aktuality

 

 

Možnosti získania pôžičky pre fyzické osoby

 

Fyzické osoby môžu získať pôžičku na výstavbu rodinného domu, alebo kúpu bytu pokiaľ spĺňajú nasledovné podmienky:

 

1/  Obidvaja manželia nepresiahnu vek do 35 rokov. Pokiaľ majú maloleté dieťa (nie viac ako 3 roky) – nemusia v tomto prípade spĺňať vekovú podmienku do 35 rokov.

Pôžičku môže taktiež získať aj odchovanec detského domova do 35 rokov (môže byť aj slobodný) ako aj osoba ZŤP (zdravotne ťažko postihnutá), alebo osoba, ktorá býva viac ako 1 rok s osobou ZŤP.  

Novinka – žiadosť o pôžičku si môže podať aj osamelý rodič s dieťaťom, ktoré nemá viac ako 15 rokov.

2/ Žiadatelia – manželia alebo osamelý rodič si môžu požiadať o  maximálnu výšku pôžičky 75 000,00 EUR – s úrokovou sadzbou 2 %, platnou po celú dobu splácania, pričom doba splácania je maximálne 20 rokov.

   Žiadatelia – odchovanci detského domova a osoby ZŤP si môžu požiadať o maximálnu výšku pôžičky 80 000,00 EUR – s úrokovou sadzbou 1 %, platnou po celú dobu splácania, pričom doba splácania je maximálne 40 rokov (65 – aktuálny vek žiadateľa).  

3/ K získaniu pôžičky na výstavbu rodinného domu je potrebné vydokladovať –

právoplatné stavebné povolenie – výmeru obydlia max. do 120 m2 bez plochy garáže, terasy, balkóna a schodísk.

K získaniu pôžičky na kúpu bytu je zase potrebné nepresiahnuť  výmeru plochy bytu do  80 m2, vrátane plochy balkónov a loggií. Pôžička na kúpu bytu môže byť schválená jedine pre byt, ktorý nie je  starší ako 3 roky od kolaudácie a je  od prvonadobúdateľa. Žiadatelia – odchovanci detských domovov a osoby ZŤP môžu získať pôžičku aj na byt starší ako 3 roky.

Ďalšie prílohy k žiadosti sú na stránke www.sfrb.sk

Bonus – ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2 000,00 EUR z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roka, alebo v prípade osvojenia dieťaťa, s ktorým  žije v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Bližšie informácie nájdete na  stránke ŠFRB: www.sfrb.sk a podrobné informácie Vám podajú pracovníčky  MsÚ Nitra. Termín podávania žiadostí je od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 prostredníctvom MsÚ Nitra.  

 

Kontaktné osoby:

Ing. Gabriela Ballayová  ballayova@msunitra.sk

tel. 037/ 65 02 395

Ing. Kristína Benková   benkova@msunitra.sk

tel. 037/ 65 02 225  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022