Most v Krškanoch opravený
14. august 2018
Potešiteľnou správou je, že motoristi už majú  k dispozícii opravený most v Dolných Krškanoch, ktorý smeruje k Čističke odpadových vôd

Potešiteľnou správou je, že motoristi už majú  k dispozícii opravený most v Dolných Krškanoch, ktorý smeruje k Čističke odpadových vôd a tiež prepája mestské časti Krškany a Janíkovce. Samotný most bol pre automobilovú dopravu uzavretý od 9. mája 2018, opätovne je prevádzke od 2. júla 2018. 

Pred samotnou rekonštrukciou bola síce „mostovka“ v havarijnom stave, ale kompaktná. Nosná časť  bola v poriadku, ale musela byť zosilnená tak, aby vyhovela zaťažovacím skúškam. A to sa počas rekonštrukčných prác aj zrealizovalo.  

Počas takmer dvojmesačnej rekonštrukcie  boli sfinalizované  práce  demontáže  starej mostovky a časti oceľovej konštrukcie, ktorej zvyšná časť bola očistená a daná do funkčného stavu. V rámci rekonštrukčných prác tiež boli dokončené práce na mostových prahoch a dilatačnom spoji. Po spomínaných prácach bola osadená nová oceľová konštrukcia. 

Rekonštrukcia mosta bola zrealizovaná za 177-tis.eur, na financovaní potrebnej opravy sa spolupodieľali Mesto Nitra, Nitrianske komunálne služby  a Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Zákazku na rekonštrukciu mosta zrealizovala spoločnosť Strabag,  pred spustením mosta do prevádzky si kvalitu prác mosta v Krškanoch prišiel prezrieť i primátor Nitry Jozef Dvonč.  

FOTO: Opravený most v Dolných Krškanoch je motoristom k dispozícii od 2. júla 2018.

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022