Mestskí poštári šetria peniaze z mestského rozpočtu
21. január 2019
Napriek tomu, že poštár dostáva za svoju prácu mzdu, úspory pre mestský úrad, a teda pre daňových poplatníkov sú markantné

Nitra 21. januára – Práca úradníkov mestského úradu a ich kontakt s klientmi je nemysliteľný bez vedenia dôslednej agendy, písania listov – rozhodnutí  a vybavovanie  rôznych iných písomností, adresovaných občanom a podnikateľským subjektom. Keď v roku 2003 vzniklo na Mestskom úrade v Nitre oddelenie prvého kontaktu, vedúci tohto oddelenia Ing. Jozef Korec prišiel s myšlienkou vytvoriť pracovné zaradenie „poštový doručovateľ“, ktorý bude v rámci mesta suplovať činnosť Slovenskej pošty a, samozrejme, šetriť finančné prostriedky. Zdalo sa mu totiž neefektívne posielať listové zásielky, určené predovšetkým občanom mesta Nitry prostredníctvom Slovenskej pošty, v tom čase jedinej monopolnej spoločnosti, ktorá sa touto činnosťou zaoberala.  

Úspory sú markantné

Napriek tomu, že poštár dostáva za svoju prácu mzdu, úspory pre mestský úrad, a teda pre daňových poplatníkov sú markantné – za minulý rok ušetrilo mesto Nitra na poštovnom 38 851 eur, za rok 2017 sú tieto úspory vo výške 38 379 eur. Tieto čísla vypovedajú o tom, že agenda nerastie a je približne na rovnakej úrovni. Pri zásielke prostredníctvom Slovenskej pošty by mesto muselo za takýto list zaplatiť v gramáži do 50 gramov 1,71 eura, pri opakovanom doručení do vlastných rúk 1,95 eura. Jednoduchými počtami sa dá vypočítať približné množstvo zásielok, ktoré sa spracujú na jednotlivých odboroch a útvaroch mestského úradu a ktoré cez podateľňu skončia v poštárskych brašniach až sa dostanú do  miesta svojho určenia – k adresátovi, občanovi, klientovi… Podateľňa takýmto číslom nedisponuje, no my sme prepočtom došli k súčtu 22 445 zásielok. To sú však len listy odnosené mestskými poštármi.   

Najviac zásielok z odboru stavebného poriadku 

„Najviac zásielok, a to doslova denno-denne, sa expeduje z odboru stavebného poriadku – vo výške 15 069 eur, ďalej z útvaru hlavného architekta a matričného úradu. Začiatkom roka doslova hory obálok s daňovými výmermi posielajú občanom daniari,“ informovala Ivana Melová, odborná referentka z referátu klientskeho centra.

Treba však zdôrazniť, že mestskí poštári neroznášajú občanom obyčajné listové zásielky, ale tzv. zásielky na doručenku – listy do vlastných rúk, ktoré si adresáti musia prevziať svojim podpisom. Pracovná činnosť mestského poštára je preto časovo náročná. K svojim zákazníkom musí chodiť vtedy, keď sú doma – gro práce spadá do popoludňajších a večerných hodín, keď je predpoklad, že zamestnaných ľudí nájde doma. Poštár na svoju trasu vychádza za každého počasia – bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Mesto hľadá poštového doručovateľa

Pred 16 rokmi, v čase vzniku tejto funkcie pracoval na mestskom úrade jeden poštový doručovateľ, v súčasnosti sú dvaja. No práve v tomto období jeden odchádza do starobného dôchodku a mesto hľadá nového poštára. Pracovná pozícia poštového doručovateľa má ako každá iná robota svoje plusy aj mínusy. Pracoviskom poštových doručovateľov je exteriér, poštu roznášajú po sídliskách Klokočina, Chrenová a po Starom meste. Prepravujú sa autobusmi mestskej dopravy a „pešibusom“ – po vlastných nohách. Spočiatku sa uvažovalo o presune bicyklami či mopedmi. Neskôr sa od týchto úvah ustúpilo pre nepohodlnosť, či zdĺhavosť pri presúvaní sa od domu k domu, od vchodu k vchodu a tiež pre obavy z možnej krádeže dopravného prostriedku.

Mestskí poštári za 16 rokov svojej činnosti ušetrili z mestského rozpočtu sumu približne  646 000 eur. 

           Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022