Mestská rada odporučila mená do komisií a výborov mestských častí
18. január 2019
Obrovský záujem vzbudila na sklonku roka medzi občanmi výzva mesta Nitry o zapojenie sa do komunálnej politiky

TLAČOVÁ SPRÁVA

Nitra 17.1. 2019

Mestská rada odporučila mená do komisií a výborov mestských častí

Obrovský záujem vzbudila na sklonku roka medzi občanmi výzva mesta Nitry o zapojenie sa do komunálnej politiky formou členstva v odborných komisiách a výboroch mestských častí. Zareagovalo na ňu takmer päť stoviek občanov.

Náročný proces výberu členov vstupuje v týchto dňoch do finále. Návrhy predložili predsedovia príslušných komisií, poslaneckých  klubov, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva. Posledné slovo povedia poslanci mestského zastupiteľstva na svojom januárovom zasadnutí.

„Chceme sa poďakovať všetkým uchádzačom. Je skvelé vidieť, že v Nitre sú stovky ľudí, ktorí sú aktívni a sú ochotní obetovať svoj voľný čas a investovať pozitívnu energiu v prospech svojho mesta,“ hovorí viceprimátorka Michaela Hefková.

V prípade, že zastupiteľstvo odsúhlasí odporúčania Mestskej rady, pribudnú do jednotlivých komisií a výborov tieto mená:

Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť dotvoria z radov občanov títo odborníci: Ing. Jozef Filip, Ing. Marián Krivošík, Rastislav Janík, Ing. Martin Horváth, JUDr. Ladislav Mášik, Ing. Mikuláš Dunda, MPH. Ako náhradníci sú navrhnutí: Ing. Martin Hubinský, MBA a JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.

 

V Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu by okrem poslancov mali pracovať nasledovní:  Ing. Andrej Sitkey, Eduard Lenčo, Ing. Ján Výboch, Ing. Vladimír Šimko, Ing. Ľubor Andrášik a Ing. Ivan Janček.

 

Do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť sú odporučení autorizovaní architekti, ktorí majú všetky predpoklady vykonávať členstvo na vysokej odbornej úrovniIng. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Martin Dulík, Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. Zoltán Balko, ako aj Ing. arch. Lenka Kompasová.

 

V Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia sú navrhnuté tieto mená: Mária Cok Steinemannová, Mgr. Ivana Šusterová,   Ing. Mgr. Juraj Barát, Mgr. Viera Čanigová, Mgr. Pavol  Ščasný a Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

 

Pre prácu v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel boli odporučení nasledovní uchádzači z radov občanov: PhDr. Peter Bednár, CSc., doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Dominik Hollý, Darina Kárová, Mgr. art. Marián Tesák a ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

 

Členmi komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie z radov občanov by sa mali stať: PhDr. Lenka Kratochvílová, Renáta Plevková, RNDr. Rudolf Ronec, Mgr. Jana Šillerová, Mgr. Miloslav Špoták, ako náhradníčka je navrhnutá PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková.

 

Za členov komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport sú navrhnutí títo členovia z radov občanov: Boris Valábik, Marek Cocher, Ing. Tibor Hlavačka, PaedDr. Mária Sailerová, Ing. Tomáš Surovec a Juraj Bubák.

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy: Mgr. Radoslav Pavelka, PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Mgr. Marta Hároníková.

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti: Ing. Štefan Hajaš, Mgr. Imrich Jakab, PhD., Ing. Jozef Halva, PhD., Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ing. Monika Medovičová.

 

Mestská rada prerokovala a mestskému zastupiteľstvu odporučila schváliť z radov občanov za členov výborov mestských častí týchto obyvateľov:

VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany:

Ing. Marek Pinter, PhDr. Alexandra Bellová, Jozef Gašparovič, Ing. Miloš Ballay, Mgr. Erik Duchoň, Mgr. Melinda Drdoľová, Iveta Čurgaliová, Róbert Gajdoš, Ing. Miloš Balko, Bc. Ján Kecskés, Ing. Patrik Ďurfina a Miroslav Klačko

VMČ č. 2 – Staré mesto:

JUDr. Tomáš Stoklasa, Ing. Ivan Janček, Ing. arch. Lívia Dulíková, doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Ing. arch. Peter Rehák, Denisa Branikovičová a MUDr. Peter Olajoš,

VMČ č. 3 – Čermáň:

Bc. Lucia Bagoňová, Dalibor Repa, Mgr. Roman Demeter, Mária Cok Steinemannová, Ing. Jozef Drahoš, Mgr. Martin Sedláček a Ing. Alexandra Bernáthová

VMČ č. 4 – Klokočina:

Stanislav Vereš, Ing. Tomáš Šutka, Mgr. Ľubomír Svitač, Martina Dubaiová, Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., Mária Vašinová a Otakar Šabík.

VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce:

Anna Bystrianská, Ing. Lukáš Hnilica, RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., Ing. Ľuboš Kriššák, Mária Molnárová a PhDr. Ľuboš Török, PhD.

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce:

Mgr. Terézia Bieliková, Zdenek Studený, MUDr. Daniel Magula, CSc., ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., Ing. Emil Kviatkovský, Andrej Berkes, Ing. Martin Hrnčiar, Ing. Anna Dobrucká, PhD., Mgr. Miloš Fábry, Ing. Juraj Matejka, PhD., RNDr. Pavol Bakoš.

VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce:

Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Michal Šesták, PhD., Mgr. Pavol Halák, Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022