Mesto Nitra a MŠ Čajkovského ocenil Slovenský olympijský výbor
28. november 2017
Mesto Nitra - odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre získal Čestné uznanie

Mesto Nitra – odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre získal Čestné uznanie Slovenského olympijského výboru za organizovanie Olympijských festivalov Slovenska 2017 ako najlepší organizátor v Nitrianskom kraji. Ocenenie bolo mestu Nitra udelené za zorganizovanie 20. ročníka Letnej olympiády detí MŠ mesta Nitry, ktorú pripravili 13. júna na Atletickom štadióne Stavbár v Nitre. Na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo 103 detí z 24 MŠ a 45 učiteliek. Deti súťažili v disciplínach: beh, skok do diaľky a hod loptou obojruč. Na olympiáde nechýbali tradičné olympijské symboly – ceremoniál s prinesením olympijskej vlajky a ohňa, olympijská hymna a na záver sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie medailí. 

V kategórii Materské školy získala Čestné uznanie MŠ Čajkovského 3 v Nitre za projekt Olympijské festivaly. Slovenský olympijský výbor ocenil, že MŠ dňa 19. júna t.r. zorganizovala Olympijský festival Slovenska. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo 150 žiakov a pozvaní boli i hostia: majster sveta v hokejbale Stanislav Petrík a nitrianski strieborní hokejisti Miroslav Pupák a Branislav Mezei. Deti súťažili v troch disciplínach: beh, hod a skok. Všetci účastníci športovali v duchu fair play a víťazov dekorovali prítomní úspešní športovci. Text a foto:  (SY)

Text k foto: Ocenenie bolo mestu Nitra udelené za zorganizovanie 20. ročníka Letnej olympiády detí MŠ mesta Nitry, ktorú pripravili 13. júna na Atletickom štadióne Stavbár v Nitre.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022