Materská škola na Martinskom vrchu bude dokončená o rok
18. február 2019
Mesto Nitra vybuduje novú materskú školu v areáli bývalých kasární pod Zoborom. Cena bola verejným obstarávaním určená na 2,61 milióna eur

Projekt dostal aj subvenciu 916-tis.eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Sfinalizovanie investičnej akcie je naplánované na január 2020.  

 

Súčasná kapacita  materských škôl je nepostačujúca  

                                                                                    

Nová materská škôlka pomôže naplniť nepostačujúce kapacity v mestských predprimárnych zariadeniach.  Súčasný stav momentálne nestačí, aj keď v 26 materských školách bolo minulý rok zapísaných viac ako 2 600 detí.

Miesto sa ale nenašlo pre 150 detí, časom sa počet neumiestnených detí znížil, nakoľko nie všetky zapísané deti do materských škôl nastúpili,“ spresnil odbor školstva, mládeže a športu.   

Vznikne 144 nových miest v šiestich triedach

Približný počet, ktorý v Nitre momentálne nebol pri zápise kladne vybavený, vznikne v novej Materskej škole  Dobšinského. V každej triede bude 24  detí, celková kapacita bude 144 detí. Deti od troch do šiestich rokov budú podľa veku rozdelené do šiestich tried. 

„V rámci predmetnej podpory zo strany riadiaceho orgánu bude vytvorených 144 miest, čím by sa zvýšila zaškolenosť materských škôl v Nitre zo súčasných 83,10% na 89,92%,“ konštatuje v  hodnotení žiadosti mesta o dotáciu Integrovaný regionálny operačný program.

Vzdelávanie detí aj so zameraním na ich kreativitu   

Predprimárne vzdelávanie v zoborskej materskej škole bude poskytované celodennou formou výchovy a vzdelávania.  Podobne, ako v iných materských školách budú mať deti počas dňa aj iné aktivity, súvisiace s pohybovými a relaxačnými cvičeniami, edukačnými aktivitami zameranými na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobnej, výtvarnej, dramatickej  a grafomotorickej oblasti.

Deti tiež budú mať priestor na aktivity na hracích prvkoch v areáli škôlky i možnosť absolvovania prechádzok a aktivít mimo školského dvora. Zabezpečený tiež bude stravovací režim (desiaty, obedy, olovranty) i zdokonaľovanie sa v rámci hygienických návykov.

„Zameranie materskej školy  bude aj na rozvoj oblastí kreatívneho priemyslu – konkrétne na  výtvarné, hudobné a dramatické umenie, ale tiež na umelecké, tradičné a ľudové remeslá,“ uviedol odbor školstva, mládeže a športu.

 

Pilotný investičný projekt radnice zatraktívni kasárne

Samotný výber miesta realizácie projektu bol daný územnou možnosťou, podmienkami zámeru a tiež je v súlade so zámermi mesta. V rámci projektovej dokumentácie bol vypracovaný aj reštaurátorský výskum drevených častí budovy, nakoľko kasárne sú národnou kultúrnou pamiatkou.

Nové podlahy, dlažby, obklady, vymaľovanie priestorov, či nové osvetlenie. To všetko bude mať nová materská škola. V pláne je aj ďalšie vybavenie –  počíta sa s novým nábytkom,  kobercami, vybavením výdajnej jedálne, špecifickým riadom pre menšie deti, hračkami, hracími prvkami na detskom ihrisku a všetkými zariadením, potrebným ku komplexnej prevádzke materskej školy.

Súčasťou projektu bude aj spevnenie okolitých plôch pre dopravnú obsluhu a peších, či rozšírenie verejného osvetlenia,“ dodáva investičný odbor. 

 

Kreatívne centrum podporí nápady a kultúru   

Mesto má vo vlastníctve v areáli kasární skoro štyridsať budov a viac ako stovku stavebných objektov. Výstavba materskej školy bude pilotnou mestskou investíciou radnice na Martinskom vrchu.

Čo sa týka ďalších mestských aktivít v tejto lokalite, v pláne je tiež realizácia investície kreatívneho centra.  Samotné centrum bude zamerané na odvetvia, ktoré vyžadujú nápady a kreativitu.

 V pláne je podpora vizuálneho a scénického umenia, oblasti reklamy, marketingu, dizajnu, ale aj  tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry.

Zelenú budú mať aj  talenty, neziskové organizácie, tretí sektor, univerzity a školy. Samozrejmosťou budú služby otvoreného ateliéru a kreatívneho inkubátora.  

Budúcnosť na Martinskom vrchu je spojená najmä so vzdelávaním, kreatívno-kultúrnym priemyslom, obnovou zelene a doplnením chýbajúcej siete infraštruktúry.

(J)

vizualizácie: SAN – HUMA `90 s.r.o.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022