Krajský snem JDS
13. jún 2018
V Nitre sa  konal krajský snem Jednoty dôchodcov Slovenska

V Nitre sa  konal krajský snem Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), na ktorom boli jej členovia informovaní o uskutočnených i plánovaných aktivitách organizácie. JDS naďalej plánuje pokračovať v záujmovej činnosti pre seniorov, a to najmä v takých oblastiach, o ktoré majú zvýšený záujem – kultúra, šport a vzdelávanie.

Členov JDS tiež teší  nárast členov z radov vekovo mladších seniorov i rôznorodé aktivity, ktoré sa realizujú najmä vďaka podpore mesta a kraja. Na podujatí s príhovormi, okrem iných hostí, vystúpili primátor Nitry Jozef Dvonč, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, predseda NSK Milan Belica, ktorí vyjadrili podporu seniorským aktivitám.

Na krajskom sneme si tiež prítomní pri príležitosti okrúhleho jubilea  pripomenuli významné životné jubileum predsedníčky krajskej organizácie Oľgy Csákayovej, ktorá sa v máji dožila 80 rokov.  

FOTO: Na krajskom sneme JDS  sa zúčastnili zástupcovia samosprávy, kraja i štátu. 

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022