Konferencia o chytrých technológiách so zahraničnými odborníkmi
7. február 2018
V nitrianskom Agroinštitúte sa uskutočnila konferencia o využití Smart technológií v mestách

V nitrianskom Agroinštitúte sa uskutočnila konferencia o využití Smart technológií v mestách. Na podnetnej diskusii sa zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč, jeho zástupca Ján Vančo, riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy, odborníci z mestského úradu Mariana Záturová a Katarína Koncošová i ďalší odborníci ministerstiev hospodárstva a dopravy a ďalších firiem. Zároveň bola príležitosť na diskusiu a možnosti pre vytváranie spolupráce. 

„V rámci participatívneho rozpočtu konceptu Smart City budú mať obyvatelia Nitry možnosť prostredníctvom internetového hlasovania rozhodnúť o úprave vybraných  verejných priestranstiev v Nitre. Celkový objem financií vyčlenených na participatívne plánovanie v roku 2018 je 50-tisíc eur,“ uviedol, okrem iného, primátor Nitry Jozef Dvonč.

Mesto tak plánuje nadviazať na už zrealizované občianske nápady i aktivity v rámci konceptu Smart City, ktorými boli zdieľané bicykle, osviežovače vzduchu, realizácia výmeny časti verejného osvetlenia, či zateplenie budov – a tým aj zníženie ich energetického zaťaženia. Napríklad, čo sa týka úspor v energiách,  v ZŠ Cabajská boli vymenené klasické svetlá za bodové, úspora je takmer okolo 2-tisíc ročne. Podobne je tomu aj na tenisových kurtoch, kde tiež  bola zrealizovaná  takáto výmena. Mesto plánuje v týchto aktivitách pokračovať.

Čo sa týka ďalších aktivít, v tomto roku je naplánované definitívne spracovanie koncepcie a realizácia Inteligentného a integrovaného dopravného systému, generel zelene, plán udržateľnej mobility, rozšírenie kamerového systému, regenerácia parkov a vnútroblokov s tým, že pokračovať by mala obnova verejného osvetlenia.

Na diskusii sa zúčastnili i britskí odborníci Barney Smith, Julian Tait,  Mark Gannon a J. Moorby  na oblasť SMART  a prezentovali skúsenosti z  z Bristolu, Manchestru a Sheffieldu. Na konferencii sa zúčastnil aj druhý tajomník politického oddelenia veľvyslanectva Spojeného kráľovstva na SR Leslie Hayler, ktorý konštatoval: „Som si vedomý, že Nitra je lídrom medzi mestami na SR  a aj preto je táto konferencia práve v Nitre.“


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022