Detail zamestnanca

PhDr. Eva Šuster
referent – projektový manažér
číslo dverí:
eva.suster@msunitra.sk