Detail zamestnanca

Mgr. Barbora Rajtárová
manažér pre expertné a konzultačné služby
číslo dverí:
barbora.rajtarova@msunitra.sk