Detail zamestnanca

Eva Porubská
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 532
eva.porubska@msunitra.sk