Detail zamestnanca

Ing. Daniel Pindeš
referent pre verejné obstarávanie
číslo dverí:
daniel.pindes@msunitra.sk