Detail zamestnanca

Bc. Soňa Miková
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 515
sekretariat.osp@msunitra.sk